Min fars familie

Min far Søren Hougaard Sørensen er født den 24/11 1894 i Hornslet sogn.
Hans far var husmand Niels Udsen Sørensen og født den 11. december 1868 i Pederstrup Nødager sogn ved Todbjerg. Han er døbt i Nødager kirke den 30.maj 1869 og konfirmeret samme sted søndag efter påske 1883.
Han var søn af husmand Søren Kristensen, Pederstrup mark.
Fars mor, Maren Kirstine Sørensen er hjemmedøbt den 16. marts 1867.
I 1923 køber han og Maren et statshusmandssted på Galtenvej i Hadbjerg. Ejeren i dag har skødeunderskrivelsen fra 1923 med Niels´s egen underskrift. Niels Udsen Sørensen var interesseret i de nye landbrugstanker nemlig at man udstykkede større landbrug til mindre og ved statens hjælp etablerede familielandbrug. Herefter skulle seks tønder land og nogle husdyr kunne brødføde en familie: statshusmandsbrug.

Niels Udsen Sørensens familie nævnes som indsidder i Krejbjerg. I 1899 nævnes han som boelsmand.
En indsidder sidder til leje og er besiddelsesløs. En boelsmand er noget mere og har foden under eget bord og ejer nogle dyr.

Maren købte efter sin mands død et hus på Nattergalevej i Hadbjerg, hvor hun levede til 1954, hun bliver 94 år gammel.
Det er samme hus, som Dora og Charles Velling senere flytter ind i.
Hun var en lille væver skikkelse, velkendt for sine vandringer på Kollerupbakken. Langt op i sin høje alder gik hun indkøbsturen 2 x 4 km. til Hadsten. Hun havde flittige hænder og strikkede til hele familien.
Ægteparret Maren og Niels Sørensen ligger begravet ved den vestre ende af Hadbjerg kirke. Graven er for længst sløjfet.
 
Hendes valgsprog: Rask til din mand - rask til dit arbejde - og du bør altid have en krone i din lomme og aldrig give den ud.

De ligger begravet ved den vestre ende af Hadbjerg kirke. Graven er for længst sløjfet.
Navnet Hougaard er angivet i arkiverne under apostrof således, at det nok er et tilnavn. Hun giver én af sine drenge navnet Hougaard, det er min far.

Maren fik 16 børn, hvoraf en del døde eller endte som aborter. Sygdommen Tyfus endte også tit med døden.

Jens Anton fødes den 11. August 1890 og blev døbt i Todbjerg kirke 31. august.

Ane Kirstine Sørensen døbes den 23. januar 1892 . Bliver gift i Klarup ved Ålborg.

Peder fødes i 1893, men han dør 2 måneder gammel.

Søren Hougaard Sørensen døbes i Hornslet kirke. Konfirmeres i 1909.

Mette Marie Sørensen fødes 8. august 1896 i Hornslet sogn. Konfirmeres i 1910. Bliver senere gift i Klarup.

Peder Udsen Sørensen født 1898 og dør 1967 Han var brødkusk i Brabrand ved Århus. Han er måske den eneste, der har videreført "Udsen-navnet". Hans gravsten står i dag op ad Brabrandkirkens kirkemur. Jeg har besøgt ham i Brabrand medens jeg var soldet i Århus 1961-1962.

1899 døbes Aage Kristian Sørensen, der dør 2 måneder gammel.

Aage Kristian Sørensen døbes i 1900. Maren er nu 33 år gammel. Aage bor i Hadsten og det er ham, der var med til fars begravelse.

16. september 1902 døbes Magdalene Marie Sørensen. Hun bliver gift med Karl Jensen og bor i Haderup.
Hun dør ret ung, og Gerda o Jens tager sig af de 3 efterladte børn.

Ida Dora Sørensen døbes i 1901 i Todbjerg kirke. Hun bliver landmandskone i Tåstrup og levede mange år som pensionist i Hadsten, tæt ved Lilleåen.

1903 døbes Marius Sørensen. Han dør 13 dage gammel.

Marius Tolstrup Sørensen fødes den 11. november 1904 og bliver døbt 8. januar 1905. Han er nummer 12 i rækken, deraf hans navn. Han dør i 1977. Han gifter sig med Petra og bor og arbejder i Hadsten.

Dora Sørensen bliver døbt i 1907. Hun gifter sig med Charles Velling og bor i Hadbjerg. Jeg har besøgt dem sammen med mor medens jeg boede i Hadsten 1976-1984.

Holger Emanuel Sørensen døbes i 1908. Han dør 2 måneder gammel.

Gerda Sørensen bliver født den 8. august 1912 og bliver døbt den 15. september samme år. Faderen Niels er nu 43 år gammel og moderen Maren er 45 år. Gerda bliver gift mes Jens Jensen og de bor i Laurbjerg.
Vi har besøgt dem i vore sommerferier sidst i 1940`ene.Finn og jeg red på heste de somre, vi ferierede hos dem.
Jeg har besøgt dem en del gange medens jeg boede i Hadsten. Bl. a. fik Birthe et traktordæk, der blev malet rød. Det vart hendes sandkasse.
Gerda var den sidste i rækken. Hun døde sidst i 2003 og blev 94 år gammel.

Fars familie var samlet i 1938, måske til et sølvbryllup.
øverst fra venstre: Gerda og Jens - Tolstrup - min far Søren - Kristine og Peter
midt fra venstre: Magda og Carl - Dora og Charles - Ida og Aksel - Magda og Aage
nederst fra venstre: ? og Anton - Ane - Farmor - Lars - Metty og Marinus
Formentlig er del sølvbrudeparret Ane og Lars, der sidder med Farmor i deres midte.

Jeg må indrømme, at jeg ikke kan huske min fader som han ser ud på billedet. Jeg mener billedet måske er fra l938, da han er alene. Hans første kone Helga døde i 1937 og han blev gift med min moder Anna i begyndelsen af l939.

Fars første kone, Helga, var datter af Jens Jacob Jensen, jeg har ikke navnet på hans kone, der døde. Han blev igen gift med Karen, som vi kendte som "Bedste fra Herthavej". De boede på 1. sal i en villa på Herthavej ned mod Fælledvej.
"Bedste" kom tit og besøgte os i Prinsessegade, hun gik hele vejen, flere kilometre. Hun var en statelig dame, gik rank og gerne iklædt en pels. Jeg husker hende som en stram dame. Jeg erindrer ikke hvor længe hun levede. Hendes mand, bedstefar, husker jeg svagt som en rimelig stor mand. Min forbindelse til "Bedste" er så mine ældre søskendes bånd til deres fætre og kusiner fra Fars første ægteskab med Helga.

Helga havde 3 søstre. Johanne, der blev 96 år og Dagmar, der havde datteren Norma fra Ejstrupholm. Hende har jeg mødt.
Den 3. søster udvandrede 16 år gammel til USA efter uoverensstemmelse med faderen. Hun var sidst i 1940`ne på besøg hos os. Det var i den forbindelse der blev taget et foto af far og de 5 ældste søskende. Finn og jeg var ikke med på billedet.
Der var 2 sønner. Nikolaj, der var arkitekt og gift med Karen. Han var lokalformand for kommunistpartiet. De fik 2 sønner Vagn Åge og Jens Jacob, som vi kender som "Jejse". Han blev ungdomsformand for kommunistpartiet.
En anden søn, Jens var spastiker og boede på "toppen" af en villa på Fælledvej. Vi besøgte ham flere gange.
"Jejse" var desuden meget aktiv i modstandskampen og sad bl. a. i koncentrationslejr i Tyskland. Han har i nyere tid fået tilkendt erstatning fra den tyske stat.

Design og programmering af SimpelService.dk